Інформація про виконання бюджету Яворівського району за 9 місяців 2019 року

До загального фонду місцевого бюджету Яворівського району мобілізовано податків і зборів на суму 436,3 млн.грн. або виконано на 111,7% до уточнених планових призначень на вказаний період (+ 45,8 млн.грн.). До  аналогічного періоду минулого року надходження зросли  на 19,9% (+72,3млн.грн).

До спеціального фонду бюджету району надійшло податків і зборів  у сумі 16,2 млн.грн. що становить 118,9% (+2,6 млн.грн.) до планових показників на відповідний період. Недоотримано у запланованих обсягах власні надходження бюджетних установ у сумі 0,98 млн.грн..

Доходи загального фонду районного бюджету  виконано на 109,1% (надходження 309,2 млн.грн. при затвердженому плані 283,4 млн.грн.). Сума перевиконання становить 25,8 млн.грн.

З державного бюджету отримано в повному обсязі заплановані на відповідний період:  додаткову дотацію в сумі 22,7 млн.грн., освітню субвенцію – 200,9 млн.грн. та медичну субвенцію – 61,4 млн.грн..

Із 37-ми місцевих рад  району:  26 -  мають право на збільшення дохідної та видаткової частин бюджету відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України,  3  - не забезпечили виконання запланованих обсягів доходів за звітний період (Мальчицька – 84,1% (-39,6 тис.грн.), Порічанська  – 85%(-180,7 тис.грн.) та Ясниська– 99,2%(-4,3 тис.грн).

Видатки загального фонду місцевого бюджету  району на 01.10.2019 року склали 878,5 млн.грн. або 88% до плану на відповідний період. Найбільшу питому вагу займають видатки у  галузі освіти (у т.ч. школи естетичного виховання) – 36% або 316,5 млн.грн.; на соціальний захист та соціальне забезпечення  – 31,5%  або 277,4 .грн.,   видатки у галузі охорони здоров’я – 10,9% або 95, 6 млн.грн., житлово-комунального господарства – 2,6%  або 22,5 млн. грн.  З них видатки загального фонду районного бюджету склали  792,6млн.грн. або 90,2 % усіх видатків  загального фонду Яворівського району.

Видатки спеціального фонду району становлять 112,3 млн. грн., з них у галузі освіти – 21,2 млн.грн., у житлово-комунальному господарстві – 14,2 млн. грн., у галузі охорони здоров’я – 5,9 млн.грн., інших галузях та напрямках використання  - 71 млн.грн.

Начальник                                                                                   Н.Горох

Переглядів: 36