Довідка про виконання бюджету Яворівського району на 1 червня 2017 року

До зведеного бюджету Яворівського району станом на 01.06.2017року надійшло податків, зборів і платежів у сумі 162840,6 тис.грн. при уточненому плані на вказаний період 140058,0тис.грн., або виконано на 116,3%, що на 22782,6тис.грн. більше.

До загального фонду бюджету району мобілізовано доходів у сумі 154457,4 тис.грн. або виконано на 116,2% до планових призначень (+21552,8тис.грн.) та 55,8% до плану на рік.До аналогічного періоду минулого року надходження податків та зборів зросли в 1,4 раза (+48947,4 тис.грн.). Доходи районного бюджету виконано на 112,0% або надійшло 97385,3тис.грн., що на 10427,9 тис.грн. більше від плану.

Спостерігається позитивна динаміка надходжень податків і платежів у травні до квітня місяця – на 104,9%. При тому, що ПДФО зменшився у порівнянні з квітнем місяцем на 1,5% або на 324,4 тис.грн.

Основну питому вагу у доходах загального фонду бюджету району займають: 62,8% - податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 97051,7тис.грн. або виконано на 111,8%; 15,7% - внутрішні податки на товари і послуги (акцизний податок), якого надійшло 24243,3тис.грн. або виконано на 108,6%; 11,4% - єдиний податок, якого отримано в сумі 17677,3тис.грн. або виконано на 132,6%; 6,1% - плата за землю, якої надійшло 9434,0тис.грн. або 133,4% до плану на вказаний період.

Із 38-ми бюджетів району не забезпечили виконання запланованих обсягів доходів на відповідний період три місцеві ради, зокрема: Завадівська – 85,4% (-33,1 тис.грн,), Мальчицька – 82,7% (-18,5 тис. грн,) та Прилбичівська – 81,5% (-50,0 тис.грн.) сільські ради, сума недоотриманих доходів склала 101,6 тис.грн. Невиконання склалось за рахунок недоотримання орендної плати з юридичних осіб, податку на нерухоме майно, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та інших надходжень.

32 місцеві ради району виконали доходи загального фонду понад 105% і відповідно до ст. 78 БКУ мають право на збільшення дохідної та видаткової частини бюджету, про що фінансовим управлінням надіслано офіційні висновки.

До спеціального фонду бюджету району надійшло податків і зборів у сумі 8383,2 тис.грн. при плані на січень-травень 7153,4тис.грн. або виконано на 117,2%, що більше від плану на 1229,8тис.грн..

Основним видом доходів є власні надходження бюджетних установ – 6146,3тис.грн. Не забезпечено надходження коштів від продажу землі на 1325,6тис.грн. (44,2%); коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів на 175,2тис.грн. або виконано на 83,4%.

З державного бюджету отримано в повному обсязі базову дотацію в сумі 2393,9тис.грн., освітню субвенцію в сумі 80520,8тис.грн., медичну субвенцію – 38114,0тис.грн. та додаткову дотацію – 23656,5тис.грн.

Зведені видатки бюджету району (загальний та спеціальний фонди) станом на 01.06.2017 склали 520137,6тис.грн., при плані з врахуванням змін 666099,7 тис.грн. або виконано на 78,1%.

Видатки загального фонду бюджету району склали 499733,8 тис.грн. або 85,4% до кошторисних призначень на січень-травень 2017року. На утримання: - органів місцевого самоврядування використано 13128,2тис.грн. або 70,7% до плану; - установ освіти – 114583,8тис.грн. або 73,9%; - установ охорони здоров’я – 42436,6тис.грн. або 80,2%; - установ культури – 10299,7тис.грн. або 74,1%; - на соціальний захист населення – 297095,3тис.грн. або 97,2%; - на фізичну культуру і спорт – 2863,9тис.грн. або 61,3%; - на житлово-комунальне господарство – 8574,3тис.грн. або 69,0%; - засобів масової інформації – 420,8тис.грн. або 83,7%; - транспорт і дорожнє господарство – 2148,5 тис.грн. або 36,5%; - сільське і лісове господарство – 203,3 тис.грн. або 21,8%; - інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю – 29,8тис.грн. або 4,8% до плану на січень-травень поточного року; - запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 45,0 тис. грн.. , або 100%; - видатки не віднесені до основних груп – 7904,6 тис. грн., або 57,8 %.

Із спеціального фонду бюджету району за січень - травень 2017 року використано 20403,8 тис.грн. або 25,2% до плану. Поточні видатки склали 250,4тис.грн., капітальні видатки – 20153,4тис.грн.

Станом на 01.06.2017 по загальному фонду бюджету району заборгованість бюджетних установ складає 145606,2тис.грн., з яких видатки управління соціального захисту населення РДА з пільг і субсидій населенню, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, в сумі 127518,5тис.грн. Крім цього зареєстровані видатки на оплату праці, термін виплати якої не настав, у сумі 13334,3тис.грн. Заборгованість за іншими захищеними статтями видатків складає 108,2 тис.грн. з них –за продукти харчування 99,2 тис.грн. , медикаменти 1,0 тис.грн. та за спожиті енергоносії – 8,0 тис.грн., яка виникла по дитячих дошкільних закладах району. По спеціальному фонду бюджету району заборгованість відсутня. Крім цього, кредиторська заборгованість по охороні здоров’я складає у сумі 4606,4 тис. грн..

З метою реалізації 25-ти мікропроектів місцевого розвитку, з різних бюджетів передбачено кошти в сумі 3373,6 тис.грн. Станом на 01 червня поточного року профінансовано кошти районного бюджету в сумі 20,1 тис.грн., ( придбання та встановлення дитячого майданчика в смт. Шкло вул. Сагайдачного). Касові видатки становлять 1,8 тис.грн., за рахунок спонсорських коштів з капітального ремонту будівлі Новояворівської школи мистецтв (ізоляція фундаменту, утеплення підвального приміщення, водовідведення). З обласного бюджету надійшли кошти в сумі 265,4 тис.грн. відповідно до планових призначень на травень. Головним розпорядникам коштів направлено листи в яких вказано, що фінансування обласних коштів буде проводитись лише після першочергового спрямування коштів місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством України на зазначені цілі.

Переглядів: 359