Довідка про виконання бюджету Яворівського району на 01 травня 2018 року

До зведеного місцевого бюджету Яворівського району станом на 01.05.2018року надійшло податків, зборів і платежів у сумі 160534,9 тис.грн. при  уточненому плані 146632,3тис.грн., або виконано на 109,5%, що на 13902,6тис.грн. більше від планових показників на вказаний період.

До загального фонду бюджету району мобілізовано доходів у сумі 150152,8тис.грн. або виконано на 107,1% до планових призначень (+9960,9тис.грн.) До аналогічного періоду минулого року надходження податків та зборів виконано  на 124,2% (+29283,3тис.грн.). Доходи районного бюджету виконано на 102,1% або надійшло 102793,2тис.грн., що на 2073,5тис.грн. більше від плану.

Із 38-ми бюджетів району не забезпечили виконання запланованих обсягів доходів на відповідний період шість місцевих рад, зокрема: Дрогомишльська – 84,3%(-21,6тис.грн.), Завадівська – 54,9% (-125,3тис.грн,), Мальчицька  – 55,2% (-51,2тис. грн.), Наконечнянська – 90,1%                        (-41,5 тис.грн.),Середкевичівська – 96,9%(-5,0 тис.грн.) та Смолинська  – 68,2% (-89,8тис.грн.), сума недоотриманих доходів склала 334,5тис.грн..

До спеціального фонду бюджету району надійшло податків і зборів  у сумі 10382,1тис.грн. при плані на 4 місяці 6440,4тис.грн. або перевиконано в 1,6рази, що більше від плану на 3941,7тис.грн.. Основним видом доходів є власні надходження бюджетних установ – 4549,8тис.грн., надходження коштів від продажу землі – 3790,0тис.грн.; коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів -1647,3тис.грн..

З державного бюджету отримано в повному обсязі освітню субвенцію в сумі 71364 тис.грн., медичну субвенцію – 35660,6 тис.грн. та додаткову дотацію – 8800,2тис.грн.

Виконання видаткової частини загального фонду бюджету Яворівського району за січень-квітень 2018 року становить 340696,1 тис.грн. або 61,5 % до планових призначень на відповідний період 553982,1 тис.грн., з них видатки районного бюджету – 315875,9 тис.грн. або 92,7 %  загальної суми видатків по району. На соціальний захист населення  з місцевого бюджету спрямовано 147777 тис.грн. (43,3% усіх видатків району),  на видатки  в галузі освіти  – 111970,6 тис.грн. або 32,9%; в галузі охорони здоров»я – 38360,7 тис.грн. або 11,2%. Питома вага видатків на галузь культури становить 2% або 6766,6 тис.грн.; на житлово-комунальне господарство – 2% або 7255,4 тис.грн.

У загальній сумі видатків на охорону здоров»я за рахунок субвенцій здійснено відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 759,2 тис.грн. , що становить 73,3% до планових призначень на відповідний період (1036 тис.грн.) або 53,2% до річних призначень. Видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок субвенції з державного бюджету склали 501,5 тис.грн., що становить 98,1% до планових призначень на відповідний період та 32,7 % до річних призначень.

Видаткову частину спеціального фонду бюджету району із  врахуванням міжбюджетних трансфертів  виконано в сумі 10882,4 тис.грн. або 8,3 % до річних призначень, з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 2948,3 тис.грн., залучених коштів – 951,8 тис.грн. Видатки  капітального характеру  склали 7155,4 тис.грн. при уточненому плані  на рік 117494,7 тис.грн., або виконано на 6%.

Начальник                                                                                   Н.Горох

Переглядів: 123