Розвиток та шкідливість фузаріозу зернових культур

Фузаріоз  належить  до  інфекційних  хвороб  зернових  та інших  агрокуль –

тур, який  викликається  комплексом  мікопатогенів. Залежно  від  фізіолого-

біохімічного  стану  культури  і  умов  довкілля  фузаріози  завжди  уражують

ослаблені  рослини.

Захворювання  проявляється  протягом  всього  періоду  вегетації  хлібних   злаків:  починаючи  від  фази  сходів  у  фазі  фузаріозної  кореневої  гнилі, далі  за  сприятливих  умов  може  викликати  випрівання  озимих  хлібів  у

вигляді  снігової  плісняви.  До  моменту  визрівання  хлібів  гриби  утворю-

ють  грибницю  і  конідіальне  спороношення  у вигляді  рожевих  подушечок

не  лише  на  колосі  і  зерні, але  й  у  піхві  листків,  вузлах  та  інколи  біля

основи  стебел.

Характерною  ознакою  є  дострокове  визрівання  окремих  колосків,  які  ви-

різняються  на  тлі  зеленого  недозрілого  колосся.  У вологу  погоду  на  ура-

жених  колосках  помітна  рожева  спорова  маса.

Шкідливість  збудників  фузаріозу  значною  мірою  залежить  від  фаз  роз –

витку  рослин  пшениці, в які  відбувається  ураження.Особливо  небезпечна

глибинна  інфекція,  коли  збудник  проник  до  зародка  зернівки  внаслідок

ураження  колосся  на  ранніх  фазах  розвитку,  під  час  цвітіння  та  після

нього  до  молочної  стиглості  зерна.

При  зараженні  колосся  перед  збиранням  урожаю,  уражені  зернівки  зовні

не  відрізняються  від  здорових,  але  несуть  в  собі  приховану  інфекцію.

Таке  зерно  залишається  в  партії  товарного  зерна  і  становить  найбільшу

загрозу,  оскільки  є  джерелом інфекції  для  здорового  насіння.

За  шкідливістю  фузаріоз  посідає  одне  з  перших  місць  серед  хвороб  зер-

нових  культур. Ураження  фузаріозом  усього  колоса  знижує  урожайність

на  87%, половини- на 76%, третини  колоса- на 44%.Внаслідок  ураження  знижується маса  тисячі  насінин  та  кількість  зерна  у  колосі.Погіршуються

фізичні,  хімічні  та  технологічні  властивості  зерна: знижує  його  натуру, погіршує  склоподібність, впливає  на  якість  борошна, а  хвороби  людей  і

тварин,  спричинені  токсинами  фузаріозних  грибів  стали  світовою  проб –

лемою.

Захисними  заходами  є  дотримання  сівозміни, використання  стійких сор -  тів,  протруєння  насіння, фунгіцидна  обробка  в  період  найбільш сприятли-

вий  для  проникнення  патогена  в  рослину, дотримання  строків  сівби, зни-

щення  бур*янів, при  зберіганні  зерна  проводити  систематичний  моніто –

ринг  вологості, температури.

Якість  і  безпечність  сільскогосподарської  продукції  формується  на  полі.

В  подальшому  їх  можна  або  зберегти,  або  погіршити.

                                                                              Г.Масинець

                                            спеціаліст  відділу  контролю  за  обігом

                                             засобів  захисту  рослин

Переглядів: 254