Проект «50 успішних фермерських господарств Яворівщини»

Територія району складає 154,4 тис.га, з них  сільськогосподарські угіддя займають 67,1 тис.га,  водойми – 3,6 тис.га, ліси – 61 тис.га. Лісистість території району складає 42 відсотки. Налічується 138 населених пунктів, з них міст -2, селищ – 4  та сіл -132. В районі проживає 124,0 тис.чол, з них сільське населення  - 67,5 тис.чол або 55 відсотків,  міське населення – 56,5 тис.чол  або 45 відсотків.

Яворівський  район  знаходиться в західній частині Львівської області.  Районний центр м.Яворів   знаходиться  на  віддалі 55 км від обласного центру та 20 км від кордону. Район межує з Республікою Польща, наявний міжнародний перехід   Краковець – Корчова.

         Пайовий фонд сільськогосподарських угідь в районі складає 21,9 тис.га. Чисельність пайовиків 18,7 тис.га.  Середньоземельна частка (пай) 1,17 га. На  території району  переважають  бідні на гумус  піщані  та супіщані ґрунти. Середньозважений вміст гумусу у грунтах на території району становить 1,8 відсотка. Найнижчий вміст гумусу у грунтах у Наконечнянській сільській раді – 1,1відсотка, найвищий у Бірківській – 3,8 відсотка.

В  2016 році, крім господарств населення, яких налічується  в районі понад 18 тисяч особистих господарств, виробництвом сільськогосподарської продукції займаються 9 приватних підприємств, 4 товариств з обмеженою відповідальністю та 33 фермерських господарств. 

На початок 2016 року у користуванні виробників сільськогосподарської продукції перебувало 60,7 тис.га сільськогосподарських угідь, в тому числі 34,8 тис. га  ріллі, що складає 57,1% до всіх с/г  угідь.

В 2016 році посівна площа у всіх категоріях господарств   становила 27,5 тис.га, з них в сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах  – 5,4  тис.га (16,0%),  в  господарствах   населення – 23,1 тис.га (84 %).

На території району не обробляється  5,5  тис. га ріллі пайового фонду, що становить 20,9 відсотків та біля 4 тис. га кормових угідь – сінокоси.

У 2016 році сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства обробляли згідно заключних договорів оренди на земельні частки ( паї ) на підставі державних актів 3613,5 га. Оформлено 3035 договори.

       Однак, високою залишається чисельність  не працевлаштованого населення у сільській місцевості, зокрема:     

Назва сільської ради Чисель

ність праце

здатного населення

Чисель

ність працю

ючих

Чисельність не праце

Влаштовано

го населення

Відсоток зайнятого

населення

1 2 3 4 5 6
1 Смолинська 1109 74 1035 6,6
2 Завадівська 1748 89 1659 5,1
3 Дрогомишлська 794 177 617 22,2
4 Мужиловицька 612 241 371 39,3
5 Прилбичівська 1284 540 744 42,0
6 Любинська 864 156 708 18,0
7 Добростанівська 1221 820 401 67,1
8 Лозинська 785 193 481 24,5

Назва сільської ради Площа  землі пайового фонду, що не використовуються
1 Смолинська 101,8
2 Завадівська 95,75
3 Дрогомишлянська 72,4
4 Мужиловицька -
5 Прилбичівська 8,8
6 Любинська 198,2
7 Добростанівська 166,8
8 Лозинська 329,6


Отже, складається ситуація при якій значна частина сільськогосподарських угідь пайового фонду не використовується.

У власників земельних часток паїв відсутні засоби виробництва та необхідна фахові  знання для виробництва продукції  конкурентної щодо вартості та якості на ринку.

В Конституції Республіка Польща записано,що основою аграрного ладу сімейна ферма. Середньостатистичне господарство в Польщі обробляє 12 га. Спеціалісти дорадчих служб відзначають, що без державної підтримки дрібні сімейні господарства не зможуть здійснювати виробничу діяльність.

Особлива увага приділяється обєднанню в групи виробників.

Для дрібних господарств пропонується:

- вибір спеціалізації , яка потребує  значних затрат  ручної праці та мінімум механізації, а саме:

 • ягідництво;
 • садівництво;
 • овочівництво;
 • картоплярство.
 • організація сільськогосподарських  обслуговуючих   кооперативів,  які займаються збутом сільськогосподарської продукції та постачанням необхідних матеріальних ресурсів.

З метою забезпечення   розвитку  особистих  селянських господарств та дрібних фермерських господарств пропонується, а саме:

 • допомога у виборі спеціалізації та написанні бізнес планів;
 • надання часткової компенсації з районного бюджету  вартості придбаних  матеріально – технічних ресурсів:
 • саджанців;
 • обладнання для поливу;
 • теплиць;
 • племінних тварин;
 • доїльних апаратів;
 • технічних засобів –тракторів;
 • компенсації підлягатимуть  матеріально – технічні ресурси та нове  обладнання вітчизняного виробництва;
 • сума компенсації не може перевищувати 50 (п’ятдесяти відсотків вартості);
 • мінімальна сума компенсації 5 тис. і не більше 20 тис.гривень.
 • однієї із умов компенсації –ресурси необхідно використовувати не менше 5 років;

Отже, пропонується спів фінансування:

 • власні кошти;
 • районний бюджет;
 • обласний та державний бюджет;
 • кредитні ресурси.

 

Етапи виконання проекту

«50 успішних сімейних господарств Яворівщини» .

 1. Написання бізнес – плану.
 • особисті селянські господарства;
 • фермерські господарства;
 • сільськогосподарські підприємства.
 1. Направлення бізнес – плану районній конкурсній комісії.
 • оцінка бізнес плану експертом.
 1. Прийняття документів на компенсацію та виплата часткової вартості затрат.
 1. Направлення бізнес – плану  у Фонд індивідуального будівництва на селі для отримання  позики з обласного бюджету.
 1. У випадку необхідності направлення бізнес плану у кредитні фінансові установи – отримання кредиту та часткової  компенсації вартості  процентної ставки.

 

Переглядів: 439