Інформація про умови, терміни подання та перелік документів в розрізі напрямів  

Спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї -  надається на безповоротній основі фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є власниками бджолосімей, за наявні в поточному році від 10 до 300 бджолосімей у розмірі 200 гривень за бджолосім’ю. У разі наявності більше ніж 300 бджолосімей максимальний розмір дотації становить 60 000 гривень одному отримувачу.

Документи подаються до виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської громади за місцезнаходженням пасіки до 01 жовтня поточного року за наступним переліком:

-копія ветеринарно-санітарного паспорта пасіки з відміткою органу Держпродспоживслужби  про проведення обстеження пасіки у 2021 році та           із зазначенням ;

-копія рішення про державну реєстрацію потужності;

-копія довідки про відкриття поточного рахунка, виданої банком;

-копія звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (ф. № 24 (річна)) на останню звітну дату на момент подання документів.

 Дотація нараховується на ту кількість бджолосімей, що зазначена у формі                    № 24 (річна) та підтверджена ветеринарно-санітарним паспортом пасіки.

  1. Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність.

Надається  суб’єктам господарювання за закуплені в період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, свинки та кнурці, вівцематки, барани, ярки, козематки, цапи, кізочки, цапки, бджолині пакети, бджолині матки, сперму бугаїв і кнурів та ембріони ВРХ в розмірі до 80 % їх вартості (без ПДВ).

Документи подаються до Мінагрополітики  до 10 жовтня поточного року  за наступним переліком:

-заявку;

-довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

-засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії відповідних платіжних документів, а також видаткових накладних, рахунків на оплату, ордерів на відправлення сперми, договорів купівлі-продажу худоби;

-копію акта про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, бджолопакетів та бджоломаток, що були ввезені в режимі імпорту), засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання;

-копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент подання документів – для юридичних осіб);

-копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання;

-письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі зменшення поголів’я станом на 1 січня двох наступних років - для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин;

- для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв, кнурів відомість проведення штучного осіменіння маточного поголів’я, яка складається на підставі даних журналів штучного осіменіння (форми № 3-врх, № 4-св, визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку), засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання, —

-копії карток племінних кнурів (форма № 1-св), засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання, — для часткового відшкодування вартості сперми кнурів;

-довідку про плідну пересадку ембріонів, видану підприємством (лабораторією) із трансплантації ембріонів, — для часткового відшкодування вартості ембріонів великої рогатої худоби;

Для виплати часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, що були ввезені в режимі імпорту, суб’єкти господарювання додатково подають копії:

відповідного контракту;

рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів;

митної декларації.

  1. Часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, рибницьких господарств, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції

Надається суб’єктам господарювання за побудовані та/або реконструйовані  і прийняті  в експлуатацію у листопаді — грудні минулого року та січні — жовтні поточного року об’єктів (черг та/або пускових комплексів) для утримання (вирощування та розведення) сільськогосподарських тварин, птиці, об’єктів аквакультури (на рибницьких господарствах), доїльні зали, підприємства з переробки сільськогосподарської продукції (зокрема для виробництва харчових продуктів м’ясних, рибних, молочних) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II і III категорій у  розмірі до 50 відсотків вартості (без ПДВ), у тому числі з обладнанням.

Датою прийняття в експлуатацію об’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта згідно із законодавством.

Відшкодовується вартість будівництва та/або реконструкції об’єкта, передбачена проектно-кошторисною документацією та підтверджена вартістю основних фондів згідно з актами приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1, типова форма № ОЗ-2).

Обладнання для об’єктів, вартість якого частково компенсована за рахунок коштів бюджетної програми 2801580 “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом “Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва”, не підлягає частковому відшкодуванню за напрямом “Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції”.

Документи подаються до Мінагрополітики  до 15 листопада поточного року  за наступним переліком:

-заявку із зазначенням у ній номера і дати документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

-довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

-типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) — для часткового відшкодування вартості будівництва об’єктів;

-типову форму № ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” — для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів;

-засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію кошторисної частини проектної документації;

-засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію експлуатаційного дозволу (для часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції підприємства з переробки сільськогосподарської продукції).

  1. Спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів власного відтворення

Дотація за приріст корів надається юридичним особам за кожну наявну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено основне стадо станом на 1 липня поточного року порівняно з наявним поголів’ям корів станом на 1 січня поточного року, в розмірі 30 000 гривень за одну голову.

Для отримання дотації суб’єкти господарювання подають до 1 вересня поточного року  до департаменту агропромислового розвитку  облдержадміністрації такі документи:

-заявку;

-довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

-копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (ф- № 24 (річна) станом на 1 січня;

-копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (ф. 24-сг (місячна) за січень - червень поточного року;

-виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин про загальну кількість наявних ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, зокрема корів, що народжені у господарстві суб’єкта господарювання станом на 1 січня та 1 липня поточного року.              

(За витягом з Єдиного державного реєстру тварин звертатись до управління ветеринарної медицини (Мілян Василь  067 96 59 251) подати заяву (скановану з підписом) на електронну адресу: dpssidlviv@gmail.com (орієнтовний зміст заяви додається).

Дотація за приріст корів нараховується на різницю між кількістю наявних станом на 1 липня поточного року корів та кількістю корів, що утримувалася станом на 1 січня, факт народження яких у господарстві власника підтверджено витягом з Єдиного державного реєстру тварин, за умови, якщо загальну кількість основного стада не буде зменшено.

Звертаємо увагу: У разі зменшення прирощеного поголів’я корів власного відтворення, на яке було отримано дотацію за приріст корів, станом на 1 січня двох наступних років одержані бюджетні кошти повертаються суб’єктом господарювання до державного бюджету в повному обсязі в установленому законодавством порядку.

У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих прирощених корів, на які було отримано дотацію за приріст корів, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, бюджетні кошти, що були виплачені як дотація за приріст корів, повертаються суб’єктом господарювання до державного бюджету.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінагрополітики чи департаменту і зареєстровані в системі електронного документообігу.

Документи, подані не в повному обсязі та оформлені з порушенням вимог законодавства, повертаються суб’єктам господарювання протягом п’яти робочих днів.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

 

 

 

 

Переглядів: 35