Структурні підрозділи

Структурні підрозділи

Завідувач сектору: Прядко Галина Вадимівна
тел./факс: +38 (03259) 2-14-35

Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год., обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 08.00-17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год.

Завдання і функції сектору

 1. Основним завданням сектору є:

8.1 забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку на території Яворівського району;

8.2. державної промислової політики;

8.3. державної регіональної політики;

8.4. державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

8.5 державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

8.6. державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

8.7. забезпечення реалізації державної політики в управлінні земельними та водними ресурсами для забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад, раціонального використання та охорони земель;

8.8. розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

8.9. участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону;

8.10. організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

8.11. участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

 1. Сектор виконує такі завдання:
 • 1) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • 2)  аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку району та галузей економіки;
 • 3) розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;
 • 4) бере участь разом з іншими структурними підрозділами у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку району на середньо та короткостроковий період, забезпечує координацію виконання завдань, визначених загальнодержавними програмами  економічного, соціального розвитку та  іншими  державними цільовими програмами на території району;
 • 5) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району;
 • 6) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району  на короткостроковий період;
 • 7) здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку району  для визнання територій депресивними; розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;
 • 8) розробляє в установленому порядку пропозиції щодо вступу до відповідних об’єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спільних з іншими суб'єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);
 • 9) бере участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку;
 • 10) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;
 • 11) розробляє пропозиції щодо:
 • - погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
 • - надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;
 • - створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;
 • 12) аналізує економічні та соціальні наслідки функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку та подає Мінекономрозвитку відповідну інформацію;
 • 13) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
 • 14) розробляє проекти регіональних та місцевих програм розвитку, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;
 • 15) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва  підприємництва;
 • 16) забезпечує нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначає координатора проекту;
 • 17) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій району  у виставково-ярмаркових заходах;
 • 18) забезпечує доступ до публічної інформації розпорядником якої       він є ;
 • 19) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
 • 20) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • 21) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;
 • 22) розробляє проекти розпоряджень голови районної  державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 • 23) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної  державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • 24)  бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів;
 • 25) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;
 • 26)  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • 27) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • 28) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад за потреби;
 • 29) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • 30) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;
 • 31) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 • 32) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • 33) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних  спорів (конфліктів);
 • 34) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 • 35) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузях агропромислового виробництва у межах Яворівського району та вживає заходів до усунення недоліків в межах своїх повноважень;
 • 36) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку  Яворівського району;
 • 37) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;
 • 38) розробляє і вносить пропозиції районній державній адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;
 • 39) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;
 • 40) проводить моніторинг використання земельних, лісових та водних ресурсів, сприяє їх ефективному та раціональному використанню;
 • 41) вживає заходів щодо розвитку лісового господарства  та збереження лісових ресурсів району;
 • 42)забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху, а також природоохоронних заходів;
 • 43) координує виконання обласних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;
 • 44) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;
 • 45) у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів  палива та відновлювальних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу;
 • 46) забезпечує ефективне та цільове використання бюджетних коштів;
 • 47)  здійснює інші передбачені законом повноваження.

Начальник: Горох Надія Яківна
тел.: +38 (03259) 2-12-85
Заступник керівника управління - начальник бюджетного відділу: Фірчук Ірина Теодорівна
тел.: +38 (03259) 2-23-62
E-mail: 29fin_yavoriv@ukr.net


Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-16.00 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: перший і третій вівторок місяця з 08.00-12.00 год.

Основні завдання управління:

.  Основними завданнями управління є:

3.1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району.

3.2. Розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету.

3.3. Підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання  таких документів на розгляд  районної держадміністрації та районної ради.

3.4. Розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат.

3.5. Проведення разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації аналізу фінансово-економічного стану району, перспектив його  подальшого розвитку.

3.6. Забезпечення контролю за ефективним і цільовим використанням коштів районного бюджету.

3.7. Здійснення  контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними коштів районного бюджету в межах визначених повноважень.

3.8. Здійснення  загальної  організації  та  управління  виконанням районного   бюджету,   координація   в   межах   своєї   компетенції   діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) організовує виконання  Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну, департаменту фінансів  та здійснює контроль за їх реалізацією в межах своєї компетенції;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного та культурного розвитку району, вживає в межах компетенції заходів до усунення недоліків;

5) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району за кошти районного бюджету;

6) готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

8) бере участь у:

- підготовці заходів щодо розвитку району;

- погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- розробленні проектів  нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

- підготовці балансу фінансових ресурсів районного бюджету;

- підготовці звітів голови районної державної адміністрації для розгляду їх на сесії районної ради;

- розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

9) проводить експертизу та погоджує проекти рішень районної ради, розпоряджень голови районної державної адміністрації в частині дотримання бюджетного законодавства;

10) аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

11) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

12) розробляє та доводить до відома головних розпорядників коштів районного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів;

13) визначає порядок і строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками коштів районного бюджету;

14) проводить під час складання та розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

15) приймає рішення про включення бюджетного запиту в пропозиціях до проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районній державній адміністрації та районній раді;

16) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

17) організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної державної адміністрації матеріалів для підготовки проекту районного бюджету та прогнозних обсягів фінансових ресурсів, що передаються для відповідного розподілу між місцевими бюджетами, або для виконання спільних проектів; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції стосовно коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву райдержадміністрації;

18) перевіряє рішення сільських, селищних та міських рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього щодо відповідності бюджетному законодавству;

19) складає та затверджує тимчасовий розпис районного бюджету, розпис районного бюджету, вносить у встановленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;

20) спільно з головними розпорядниками коштів районного бюджету затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

21) проводить у встановленому порядку розрахунки між районним бюджетом, обласним,  міськими, селищними та сільськими бюджетами;

22) перевіряє, відповідно до планів роботи управління, правильність складання та затвердження кошторисів і планів використання коштів установами та організаціями, що фінансуються з районного бюджету;

23) погоджує кошториси, плани асигнувань і штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації;

24) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

25) здійснює за участі органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до районного бюджету;

26) організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з Яворівським відділенням Городоцької  ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, управлінням Державної казначейської служби України в Яворівському районі, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

27) зводить    показники   бюджетів місцевого самоврядування, що входять до бюджету району, та подає їх у встановлені строки Департаменту фінансів облдержадміністрації;

28) готує та подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до показників районного бюджету, а також про обсяг вільного залишку коштів загального та залишків спеціального (крім власних надходжень бюджетних установ) фондів районного бюджету;

29) проводить моніторинг змін, що вносяться до показників районного бюджету;

30) за рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

31) у разі виникнення тимчасових касових розривів та невиконання розрахункових показників Міністерства фінансів України за доходами, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України і за рішенням районної ради, виступає одержувачем середньострокових та короткострокових позик з єдиного казначейського рахунку;

32) аналізує бюджетну та фінансову звітність про виконання районного бюджету, інші фінансові звіти, подані управлінням Державної казначейської служби України в Яворівському районі;

33) інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період і подає їй на розгляд річний та квартальні звіти про виконання районного бюджету;

34) розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду районного бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

35) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного та фінансового стану району, готує пропозиції щодо визначення додаткових фінансових ресурсів;

36) перевіряє правильність складення та затвердження кошторисів і планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

37) організовує та проводить внутрішній аудит у порядку, визначеному законодавством;

38) бере участь у розробленні та виконанні інвестиційних програм району;

39) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

40) опрацьовує запити та звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

41) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

42) бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення структури райдержадміністрації, готує пропозиції стосовно визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання райдержадміністрації та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

 

43) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;

44) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

45) приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених Бюджетним кодексом України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акту ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

- зупинення операцій з бюджетними коштами;

- призупинення бюджетних асигнувань;

- зменшення бюджетних асигнувань;

- повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

- безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

46) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

47) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

48) за наданими повноваженнями райдержадміністрацією, здійснює контроль за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та інших документів, які використовуються у бюджетному процесі щодо місцевих бюджетів району;

49) здійснює повноваження, делеговані районною радою, з питань бюджету;

50) забезпечує, в межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

51) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

52) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

53) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

54) забезпечує захист персональних даних;

55) забезпечує створення належних виробничих і соціально-побутових умов для працівників управління;

56) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Начальник: Ганусяк Уляна Петрівна
тел.: +38 (03259) 2-12-83
Заступник начальника управлінняКашуба Лідія Степанівна,
тел. +38 (03259) 2-12-83
Заступник начальника – начальник відділу грошових виплат і компенсацій: Когут Валентина Миколаївнапла
тел. +38 (03259) 2-12-83
E-mail:  upszn.ya.lv@ukr.net
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. Шевченка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 08.00-17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год.

Основні завдання управління:
- реалізація державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціальнонезахищених громадян - пенсіонерівінвалідіводиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавленихбатьківського  піклуванняосіб із їх числа, одиноких   матерів, багатодітних сімейінших  громадян, яківнаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості  потребують допомоги  та  соціальної  підтримки з бокудержави;
- здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій  органами  Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;
- забезпечення виконання державних гарантій з надання населенню допомог, субсидій для  відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послугпридбання скрапленого газутвердого та рідкого  пічногопобутового палива, пільг та компенсацій згідно чинного законодавства;
- розроблення та   організація  виконання  комплексних  програм поліпшення  соціального обслуговуванняінвалідів, пенсіонерів та  всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальнихпослуг за місцем проживання;
- сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктуринаправлення  інвалідів  та дітей-інвалідів  до реабілітаційних установ та навчальних закладів системисоціального захисту населення (районного значення);
- забезпечення реалізації державної політики зайнятості на відповідній території;
- забезпечення виплат передбачених  законодавством  компенсацій та допомоги громадянам, які постраждаливнаслідок Чорнобильської катастрофи;
- виконання функцій  головного  розпорядника  коштів  місцевого бюджету  на  здійснення  заходів звиконання  державних  програм соціального захисту  населення  за рахунок субвенції з державного бюджету;
- сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні  питань соціально-економічного розвиткувідповідної території

Начальник: Рис Олена Богданівна
тел.: +38 (03259) 2-13-79
E-mail: susd-yavoriv@ukr.net
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. Івана Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 09.00-12.00 год.

Основні завдання керівника:
- реалізація на території Яворівського району державної  політики  зпитань   соціального   захисту    дітей,   запобігання    дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
- розроблення і   здійснення  самостійно  або  разом  з  іншими структурними підрозділами  виконавчої  владиорганами  місцевого самоврядуванняпідприємствамиустановами та організаціями усіх форм власностігромадськими організаціями заходів  щодо  захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органівмісцевого самоврядування, підприємств,установ та організацій усіхформ  власності  у  вирішенні  питань соціального захисту дітей та організації роботи  із  запобігання  дитячій  бездоглядності   табезпритульності;
- визначення пріоритетних  напрямів  поліпшення  на території Яворівського району території  становища дітейїх  соціального  захисту,   сприяння фізичномудуховному та інтелектуальному розвитковізапобіганнядитячій  бездоглядності  та   безпритульності,   вчиненню   дітьми правопорушень.

Начальник: Коструба Віталій Юрійович
тел.: +38 (03259) 2-21-59
спеціалісти: 22496

Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 08.00-17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год

Основні завдання відділу:

Завдання і функції сектору

 1. Основним завданням сектору є забезпечення реалізації державної політики у житлово-комунальній, транспортній, дорожній та енергетичній галузі на території Яворівського району.
 2. Сектор виконує такі завдання:
 • аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі житлово-комунального господарства у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;
 • розробляє та погоджує проекти розпоряджень районної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 • бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
 • забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм;
 • забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій та проектів державних, обласних і районних програм; бере участь у їх виконанні;
 • забезпечує організацію     обслуговування    населення підприємствами,  установами та організаціями  житлово-комунального господарства,  зв'язку,  радіомовлення та  транспортного обслуговування незалежно від форм власності;
 • взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;
 • забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;
 • організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
 • здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;
 • бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку";
 • надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;
 • визначає поточну та перспективну потребу у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами галузей транспорту;
 • здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;
 • здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування;
 • здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства відповідно до повноважень.

 

Начальник відділу - головний архітектор району: Новосілець Любомир Петрович
тел.: +38 (03259) 2-11-73

Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 08.00-17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год.

Основні завдання відділу:

 1. Основним завданням діяльності відділу є забезпечення реалізації
  державної політики у сфері містобудування та архітектури на території
  Яворівського району.
 2. Відділ, з питань містобудування та архітектури, відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

9.1.забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

9.2.надає адміністративні .послуги;

9.3.здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм і стандартів у межах визначених повноважень;

9.4.аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері містобудування та інфраструктури у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

9.5.бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

9.6.бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9.7.розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

9.8.бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

9.9.готує рішення щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

9.10.здійснює моніторинг:

- реалізації схеми планування території району;

- стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

- забудови та іншого використання територій;

9.11.сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

9.12.вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації ;

9.13.координує діяльність:

- суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

- підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

9.14.надає містобудівні умови та обмежень забудови земельної ділянки;

9.15.надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

9.16.забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;

9.17.сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;

9.18.співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування;

9.19.бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

9.20.надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

9.21.організовує охорону, реставрацію та використання пам'яток архітектури і містобудування, палацово - паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

9.22.формує та подає у встановленому порядку Львівській обласній державній адміністрації пропозиції щодо занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін До нього; занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;

9.23.погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій", щодо відповідності зазначеної документації законодавству у сфері містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини;

9.24.виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, "визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

               

 • з питань цивільного захисту виконує такі завдання:

 

9.25.розробляє програми розвитку цивільного захисту та забезпечення техногенно – екологічної та пожежної безпеки Яворівського  району;

9.26.готує проекти розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації  у сфері цивільного захисту;

9.27.приймає участь у плануванні заходів з відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), надає рекомендації з організації роботи відповідної районної комісії з питань евакуації;

9.28.бере участь у:

- реалізації  державної політики у сфері цивільного захисту;

- розробленні і здійсненні заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і реагуванню на них;

- розробленні та здійсненні заходів щодо підтримання у постійній готовності системи оповіщення цивільного захисту району;

- інформуванні населення щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, заходів, які вживаються органами виконавчої влади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та іншої інформації, пов'язаної з правовим навчанням та пропагандою з питань запобігання надзвичайним ситуаціям;

- семінарах, інших заняттях з питань цивільного захисту;

- роботі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з розгляду питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил районної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Львівської області;

- підготовці пропозицій щодо формування планів роботи районної державної адміністрації у сфері цивільного захисту;

- виконує інші доручення керівництва райдержадміністрації

 

- з  оборонної роботи:

9.29. Планує та організовує здійснення заходів, пов’язаних із діяльністю на території району військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно із законодавством.

9.30. Контролює додержання відповідними управліннями, відділами, службами районної державної адміністрації законодавства щодо соціального захисту ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також щодо пільг і допомоги сім’ям військовослужбовців строкової служби.

9.31. Забезпечує і контролює виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

9.32. Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову службу.

Начальник: Байда Володимир Петрович
тел.: +38 (03259) 2-12-71
E-mail:  osvita_yavoriv@i.ua
Офіційний веб-сайт: www.yavoriv-vo.lviv.ua
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. Львівська, 23
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щопонеділка з 13.00-17.00 год.

Основні завдання керівника відділу:

- здійснює керівництво відділу освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
- подає на затвердження голові Яворівської районної  держадміністрації положення про відділ освіти;
- затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти та розподіляє обов’язки між ними;
- планує роботу відділу освіти, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Яворівської районної держадміністрації;
- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти;
- звітує перед головою Яворівської районної держадміністрації про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи;
- може входити до складу колегії Яворівської районної  держадміністрації;
- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу освіти, та розробляє проекти відповідних рішень;
- може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
- представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Яворівської районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної Яворівської районної держадміністрації;
- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
- подає на затвердження голови Яворівської районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
- розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Яворівської районної  держадміністрації кошторису відділу освіти
- здійснює добір кадрів;
- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу освіти;
- подає голові Яворівської районної держадміністрації пропозиції щодо:
призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу освіти, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю,працівників відділу освіти, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення додисциплінарної відповідальності;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;
- забезпечує дотримання працівниками відділу освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
- заохочує та накладає дисциплінарне стягнення на працівників відділу освіти, керівників навчальних закладів та установ освіти;
- призначає на посаду і звільняє з посади керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності;
- здійснює інші повноваження, визначені законом

 

НачальникаЛялюк Наталія Юріївна

тел.: +38 (03259) 2-11-62
факс: +38 (03259) 2-11-63
E-mail: m-sokil@meta.ua
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 10
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: Пн: 11.00-14.00 год, Ср: 09.00-13.00 год.

Основні завдання керівника відділу:
- здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати йогодіяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
- планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Яворівської райдержадміністрації;
- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
- розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Яворівської райдержадміністрації кошторисувідділу;
- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;
- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
- здійснює інші повноваження, визначені законом

Завідувач сектору: Доскоч Віра Ярославівна
тел.: +38(03259) 2-13-53

спеціалісти: 2-18-67
Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

 1. Основним завданням сектору правове забезпечення діяльності райдержадміністрації та організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів районної державної адміністрації її керівництвом, структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

Режимно-секретну роботу виконує головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 «Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

 1. Сектор виконує такі завдання:

9.1 Представлення інтересів районної державної адміністрації у судах та інших органах влади.

9.2 Попередній розгляд та погодження видання розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації.

9.3 Вносити пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів райдержадміністрації у відповідність із законодавством.

У разі неврахування пропозицій або часткового їх врахування сектор подає голові райдержадміністрації та керівнику апарату письмовий висновок до проекту акта.

9.4 Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в райдержадміністрації.

9.5 Здійснює правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та наказів керівника апарату райдержадміністрації, готує висновки у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність до вимог  чинного законодавства.

9.6 Організовує та забезпечує правильне виконання законодавчих актів, інших нормативних актів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань.

9.7 Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень, наказів та інших актів, що подаються на підпис голові райдержадміністрації та керівнику апарату, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

9.8 Визначає розпорядження голови районної державної адміністрації, які носять нормативно-правовий характер та підлягають державній реєстрації в органах юстиції.

9.9 Організовує роботу, пов’язану з укладенням та реєстрацією договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації,  а також погоджує (візує) проекти  договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

9.10 Організовує і веде претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.

9.11 Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу, бере участь у  підготовці та укладенні колективного договору, сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі виникнення або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації , керівнику апарату письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

9.12 Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отриманні за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень  та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.

9.13 Розробляє та організовує заходи щодо запобігання та виявлення корупційних правопорушень в райдержадміністрації та її структурних підрозділах, а також здійснює контроль за додержанням працівниками райдержадміністрації Закону України «Про запобігання корупції».

9.14 Працівники сектору виконують інші доручення керівництва.

Керівник: Адамчук Алла Володимирівна
тел.: +38 (03259) 2-10-56
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. Львівська, 25
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год., обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 08.00-17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год

Основні завдання відділу:

Завдання і функції відділу

 1. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства на території Яворівського району.
 2. Відділ виконує такі завдання:
 • координує діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та  організацій  усіх  форм  власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та /або юридичними особами приватного права (приватні архіви) у питаннях архівної справи і діловодства;
 • вносить до   Національного    архівного    фонду    архівні  документи,   що   мають  місцеве  значення,  проводить  їх  облік, зберігає та використовує відомості, що в них містяться;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • складає і  за  погодженням  з  Державним архівом Львівської області    подає  для  затвердження  в установленому порядку проекти державних  цільових  програм,  затверджує  плани розвитку архівної справи  в районі, забезпечує їх виконання;
 • забезпечує зберігання, облік і охорону:

- документів Національного  архівного фонду з різними носіями інформації,  переданих відділу  органами   державної   влади,   органами місцевого самоврядування, підприємствами,   установами    та організаціями   незалежно  від  форми  власності  та  об'єднаннями громадян, які діють (діяли) на території району;

- документів особового походження;

- друкованих, ілюстративних    та    інших    матеріалів,    що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

- облікових документів і довідкового апарату до них;

 • веде облік юридичних осіб та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні укомплектування архівного відділу районної державної адміністрації, на підставі затверджених списків;
 • перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах  державної  влади,  на  підприємствах,  в  установах та організаціях  незалежно  від  форми  власності  з метою здійснення контролю  за  дотриманням  строків зберігання архівних документів, вимог  щодо  умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до  них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в  організації  діловодства та зберіганні документів;
 • організовує страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним відділом, у порядку, встановленому законодавством;
 • видає архівні довідки, копії документів та іншим  шляхом задовольняє   запити  фізичних  і  юридичних  осіб,

11) для проведення експертизи цінності документів відділ утворює експертну комісію, склад експертної комісії і положення про неї затверджує начальник архівного відділу районної державної адміністрації відповідно до типового положення, затвердженого Мін’юстом.

Начальник: Дида Ірина Петрівна тел.: +38 (03259) 2-10-90
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. Львівська 10
E-mail: cnapyavoriv@ukr.net
Розклад роботи: Пн. з 12:00 -20:00 , Вт. Ср.,Чт,  з 08.00-17.00 год., Пт., з 08.00-15:45 год., безперерви на обід
Графік прийому громадян: Пн. з 12:00 -20:00 , Вт. Ср.,Чт,  з 09.00-16.00 год., Пт., з 08.00-15:00 год., безперерви на обід

Основним завданням  відділу є:

-

 1. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг на території Яворівського району.
 2. Відділ виконує такі завдання:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3)   забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 1. Відділом забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
 2. Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається Яворівською районною державною адміністрацією та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
 3. Перелік суб’єктів надання адміністративних послуг, які здійснюють їх надання через відділ, визначається на підставі переліку адміністративних послуг, затверджених розпорядженням голови райдержадміністрації.
 4. У відділі за рішенням голови Яворівської райдержадміністрації, також може здійснюватися прийняття скарг (повідомлень) з подальшою передачею відповідним органам, які реалізують державну політику в відповідній сфері, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг. укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).
 5. У приміщенні, де розміщується відділ, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

 1. 15. Відділ повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням голови Яворівської райдержадміністрації, можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в відділі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

 1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у відділі звертається до адміністратора - посадової особи Яворівської районної держаної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.
 2. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування відділу.
 3. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

7) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

 1. Робота з заявами та документами до них:

1) заява   та   документи,    що  додаються  до  неї,  подаються  в  одному примірнику особисто суб’єктом звернення  або  уповноваженою  ним особою.
Заява та  документи,  що  додаються  до  неї,   можуть   бути надіслані  рекомендованим  листом  з  описом вкладення. У випадках передбаченими законодавством  підпис заявника та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

2) заява та документи,  що  додаються  до  неї, приймаються за описом,  копія  якого негайно видається (направляється) заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.

3) заява   та   документи,    що  додаються  до  неї, квитанція про сплату , оригінал або копія результату адміністративної послуги зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

4) забороняється  вимагати   від   заявника   для   одержання результату надання адміністративної послуги  документи не  передбачені законодавством.

5) заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

6) адміністратор несе персональну відповідальність за прийняття заяви, видачу результату адміністративної послуги, зберігання  та передачу в архів адміністративної (реєстраційної ) справи згідно із законом.

7) заява  та  документи,  що  додаються  до неї,  передаються
адміністратором представникам суб’єктів надання адміністративних послуг  у  день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня у відділі  за принципом організаційної єдності.

8) факт отримання результату надання адміністративної послуги засвідчується особистим підписом суб’єкта  звернення  або уповноваженої ним особи при пред’явленні документа, що засвідчує його особу.

9) адміністратор відділу за бажанням суб’єкта звернення   може відправити результат надання адміністративної послуги засобами поштового зв'язку, якщо таке відправлення не суперечить законодавству України.

 

Завідувач сектору: Біляк Тарас Федорович тел.: +38 (03259) 2-10-90
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. Львівська 10
E-mail: 
Розклад роботи: Пн. з 12:00 -20:00 , Вт. Ср.,Чт,  з 08.00-17.00 год., Пт., з 08.00-15:45 год., без перерви на обід
Графік прийому громадян: Пн. з 12:00 -20:00 , Вт. Ср.,Чт,  з 09.00-16.00 год., Пт., з 08.00-15:00 год., без перерви на обід;

 1. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на території району.
 2. Відділ виконує такі завдання:

1) Проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, інших речових прав, надання інформації про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження відповідно до закону, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. Забезпечення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства.

2) Виконання в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

3) Забезпечує ведення та зберігання: реєстраційних справ, у тому числі переданих державними реєстраторами, які не перебувають у трудових відносинах з Яворівською райдержадміністрацією та проводять державну реєстрацію прав;  облікових справ, які сформовані відділом під час проведення державної реєстрації прав; забезпечує ведення реєстраційних справ щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

4) Проводить аналіз та опрацювання інформації з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців.

5) Інформує голову Яворівської райдержадміністрації про стан виконання відділом завдань з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

6) Забезпечує виконання завдань та доручень керівництва райдержадміністрації з питань організації надання якісних адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців.

7) Встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, відповідність обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом, відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації.

8) Перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення.

9) Готує інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань застосування законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

10) Здійснює інші покладені на відділ повноваження згідно з чинним законодавством.