Апарат РДА

Апарат РДА

Начальник відділу : Ханас Наталія Степанівна
тел.: +38(03259) 2-17-72
Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год., обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

 • Забезпечує необхідну взаємодію між відділами, управліннями, іншими службами райдержадміністрації у здійсненні її повноважень.
 • У межах своєї компетенції взаємодіє з підрозділами районної ради, депутатами.
 • Бере участь у розробці проектів програм соціально-економічного та екологічного розвитку території, проводить аналіз тенденцій соціально- економічного розвитку.
 • Здійснює систематичний аналіз стилю, форм і методів організаційної та управлінської роботи,виконавчих комітетів місцевих рад району, їх відділи, управлінь, інших служб.
 • Координує навчання державних службовців у Львівському регіональному інституті державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України.
 • Здійснює підготовку проектів розпоряджень інших документів з питань організаційної та управлінської діяльності районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад, а також проектів розпоряджень, інших документів і пропозицій на виконання доручень керівництва райдержадміністрації та з власної ініціативи в межах компетенції відділу.
 • Надає практичну і методичну допомогу виконавчим комітетам місцевих рад щодо забезпечення їх діяльності в межах компетенції.
 • Бере участь у підготовці матеріалів щодо дострокового припинення повноважень сільської,селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови та очолюваного ним виконавчого комітету.
 • Здійснює організаційне забезпечення підготовки та проведення нарад, засідань колегії при голові райдержадміністрації.
 • Узагальнює, поширює і впроваджує в роботу місцевих органів виконавчої влади прогресивні форми і передовий досвід організаційної та управлінської діяльності, принципів наукової організації праці та методів керівництва.
 • Вивчає та узагальнює зміст і характер питань, що вирішуються виконавчими комітетами,аналізує практику підготовки ними розпоряджень. Спільно з юридичним відділом аналізує розпорядження на їх відповідність нормативним актам. Подає аналітичний матеріал з цього питання для розгляду керівництву райдержадміністрації.
 • За дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз та узагальнення інформації,отриманої від управлінь та відділів. Бере участь у підготовці довідок в облдержадміністрацію та керівництву райдержадміністрації.
 • Вивчає ступінь ефективності впливу виконкомів місцевих рад та стан соціально-економічної та політичної ситуації в районі.
 • Здійснює формування узагальнених планів роботи та основних заходів у районі.
 • Перевіряє роботу виконавчих комітетів місцевих рад з питань організаційної та управлінської діяльності. За результатами перевірки готує аналіз і пропозиції ї щодо поліпшення їх роботи.
 • Надає допомогу сільвиконкомам, аналізує та узагальнює практику їх діяльності, вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи, поліпшення матеріально-технічного забезпечення та умов праці.
 • Аналізує стан роботи щодо контролю за здійсненнями виконавчими комітетами міських,селищних, сільських рад делегованих їм повноважень виконавчої влади.
 • Бере участь в організаційних заходах щодо підготовки і проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів.
 • За дорученням керівництва бере участь в організаційних заходах щодо забезпечення перебування делегацій в районі та делегацій від Яворівщини за межами району.
 • Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації і разом з ними узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо її вдосконалення.
 • Здійснює організаційне забезпечення районної адміністрації для роботи з кадрами.
 • Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників підпорядкованих установ.
 • Проводить роботу з резервом на керівників структурних підрозділів апарату райдержадміністрації та їх заступників, здійснює організаційно- методичне керівництво формування кадрового резерву і контролює виконання особистих річних планів та його підготовки, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах райдержадміністрації та підпорядкованих їй установах, вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо її вдосконалення.
 • Вивчає ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті райдержадміністрації,попереджує їх про встановлені законодавством обмеження у прийнятті на державну службу,контролює добір та розстановку кадрів у апараті, управлінні і відділах райдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.
 • Готує матеріали про призначення на посаду та звільнення з посад працівників апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників, голів.
 • Оформлює документи про прийняття Присяги державного службовця та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок.
 • Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років і наданням відпусток працівникам апарату райдержадміністрації.
 • У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформлює документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу.
 • Своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам.
 • Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.
 • Оформлює і видає довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.
 • У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату райдержадміністрації та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах райдержадміністрації.
 • Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії та контролює проведення атестації в підпорядкованих установах.
 • Разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в райдержадміністрації та підпорядкованих структурах за дотриманням Закону України "Про державну службу" та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.

Завідувач сектору: Хитрейко Марія Володимирівна

тел.: +38(03259) 2-17-72
Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

Завідувач сектору: 
тел.: +38(03259) 2-25-71

Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8

Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації та складання звітності;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними)ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань,своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних(нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
 • матеріально-технічне забезпечення, господарське і технічне обслуговування діяльності голови райдержадміністрації, його заступників та працівників апарату.

Завідувач сектору : Кравчук Ірина Євгеніївна
тел.: +38(03259) 2-14-43
Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8

Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

 • Роз'яснення політичного курсу Президента України, пропаганда серед населення основних напрямків діяльності районної державної адміністрації:
 • Аналіз та прогнозування суспільно-політичних, соціально-економічних процесів у районі.
 • Інформування управління з питань внутрішньої політики та організаційного відділу Львівської обласної державної адміністрації, керівництва районної державної адміністрації про суспільно-політичну ситуацію у районі.
 • Налагодження взаємодії між органами державної влади, осередками політичних партій,громадськими організаціями та релігійними громадами, засобами масової інформації.
 • Організовує та здійснює взаємодію голови райдержадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями, релігійними конфесіями, засобами масової інформації у питаннях, що належать до компетенції сектору.
 • забезпечує вивчення громадсько-політичних настроїв населення та оцінку суспільно-політичної ситуації в районі.
 • Аналізує виборчі процеси.
 • Організовує систему одержання, аналізу та узагальнення інформації від структурних підрозділів райдержадміністрації.

Начальник: Вербенець Людмила Григорівна

тел: +38 (03259) 2-15-64; 2-17-00

Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8

Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

 • Ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, міста районного значення, які входять до складу відповідного району, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України, складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.
 • Ведення обліку усіх операцій, пов'язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за формою що встановлені Розпорядником реєстру.
 • Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;