Апарат РДА

Апарат РДА

Начальник відділу : Димчак Ірина Йосипівна
тел.: +38(03259) 2-17-72
Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год., обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

 • Забезпечує необхідну взаємодію між відділами, управліннями, іншими службами райдержадміністрації у здійсненні її повноважень.
 • У межах своєї компетенції взаємодіє з підрозділами районної ради, депутатами.
 • Бере участь у розробці проектів програм соціально-економічного та екологічного розвитку території, проводить аналіз тенденцій соціально- економічного розвитку.
 • Здійснює систематичний аналіз стилю, форм і методів організаційної та управлінської роботи,виконавчих комітетів місцевих рад району, їх відділи, управлінь, інших служб.
 • Координує навчання державних службовців у Львівському регіональному інституті державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України.
 • Здійснює підготовку проектів розпоряджень інших документів з питань організаційної та управлінської діяльності районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад, а також проектів розпоряджень, інших документів і пропозицій на виконання доручень керівництва райдержадміністрації та з власної ініціативи в межах компетенції відділу.
 • Надає практичну і методичну допомогу виконавчим комітетам місцевих рад щодо забезпечення їх діяльності в межах компетенції.
 • Бере участь у підготовці матеріалів щодо дострокового припинення повноважень сільської,селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови та очолюваного ним виконавчого комітету.
 • Здійснює організаційне забезпечення підготовки та проведення нарад, засідань колегії при голові райдержадміністрації.
 • Узагальнює, поширює і впроваджує в роботу місцевих органів виконавчої влади прогресивні форми і передовий досвід організаційної та управлінської діяльності, принципів наукової організації праці та методів керівництва.
 • Вивчає та узагальнює зміст і характер питань, що вирішуються виконавчими комітетами,аналізує практику підготовки ними розпоряджень. Спільно з юридичним відділом аналізує розпорядження на їх відповідність нормативним актам. Подає аналітичний матеріал з цього питання для розгляду керівництву райдержадміністрації.
 • За дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз та узагальнення інформації,отриманої від управлінь та відділів. Бере участь у підготовці довідок в облдержадміністрацію та керівництву райдержадміністрації.
 • Вивчає ступінь ефективності впливу виконкомів місцевих рад та стан соціально-економічної та політичної ситуації в районі.
 • Здійснює формування узагальнених планів роботи та основних заходів у районі.
 • Перевіряє роботу виконавчих комітетів місцевих рад з питань організаційної та управлінської діяльності. За результатами перевірки готує аналіз і пропозиції ї щодо поліпшення їх роботи.
 • Надає допомогу сільвиконкомам, аналізує та узагальнює практику їх діяльності, вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи, поліпшення матеріально-технічного забезпечення та умов праці.
 • Аналізує стан роботи щодо контролю за здійсненнями виконавчими комітетами міських,селищних, сільських рад делегованих їм повноважень виконавчої влади.
 • Бере участь в організаційних заходах щодо підготовки і проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів.
 • За дорученням керівництва бере участь в організаційних заходах щодо забезпечення перебування делегацій в районі та делегацій від Яворівщини за межами району.
 • Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації і разом з ними узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо її вдосконалення.
 • Здійснює організаційне забезпечення районної адміністрації для роботи з кадрами.
 • Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників підпорядкованих установ.
 • Проводить роботу з резервом на керівників структурних підрозділів апарату райдержадміністрації та їх заступників, здійснює організаційно- методичне керівництво формування кадрового резерву і контролює виконання особистих річних планів та його підготовки, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах райдержадміністрації та підпорядкованих їй установах, вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо її вдосконалення.
 • Вивчає ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті райдержадміністрації,попереджує їх про встановлені законодавством обмеження у прийнятті на державну службу,контролює добір та розстановку кадрів у апараті, управлінні і відділах райдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.
 • Готує матеріали про призначення на посаду та звільнення з посад працівників апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників, голів.
 • Оформлює документи про прийняття Присяги державного службовця та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок.
 • Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років і наданням відпусток працівникам апарату райдержадміністрації.
 • У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформлює документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу.
 • Своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам.
 • Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.
 • Оформлює і видає довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.
 • У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату райдержадміністрації та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах райдержадміністрації.
 • Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії та контролює проведення атестації в підпорядкованих установах.
 • Разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в райдержадміністрації та підпорядкованих структурах за дотриманням Закону України "Про державну службу" та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.

Заступник керівника апарату - завідувач сектору: Хитрейко Марія Володимирівна

тел.: +38(03259) 2-17-72
Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

Начальник відділу: Байда Володимир Петрович
тел.: +38(03259) 2-13-53

спеціалісти: 2-18-67
Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

Основними завданнями юридичного відділу є організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків, здійснення пропаганди чинного законодавства.

Начальник: Ханас Наталія Степанівна
тел.: +38(03259) 2-13-46
спеціалісти: 2-12-59
E-mail: javorivrda@loda.gov.ua

Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8

Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

 • Приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, що надійшла до райдержадміністрації, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію.
 • Веде облік запитів на інформацію, забезпечує контроль щодо їх задоволення, забезпечує оприлюднення публічної інформації та інформаційне наповнення сторінки/розділу «Публічна інформація» на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації. Ці функції забезпечує головний спеціаліст відділу.
 • Здійснює контроль за виконання відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації і райдержадміністрації, за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також проведення аналізу причин порушення термінів виконання цих документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.
 • Забезпечує контроль за термінами виконання документів центральних та вище стоячих органів державної влади, а також службових документів, що підлягають контролю;систематично інформує керівництво про хід їх виконання. Ці функції покладаються на головного спеціаліста загального відділу.
 • Редагує та забезпечує додержання вимог щодо складання і оформлення документів згідно із інструкцією з діловодства у райдержадміністрації та погоджує їх шляхом візування.
 • Здійснює реєстрацію доручень голови райдержадміністрації та керівництва, забезпечує своєчасне доведення їх до виконавців.
 • Складає зведену номенклатуру справ апарату районної державної адміністрації, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здаванню в державний архів, організовує роботу архівного підрозділу апарату районної державної адміністрації (відповідальний за ведення архівупровідний спеціаліст загального відділу) відповідно до Закону України “Про державний архів України”.
 • Бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів під час їх відбірки на державне зберігання, готує справи до здавання у державний архів.
 • Забезпечує копіювання та тиражування документів згідно з резолюціями керівництва.
 • Забезпечує безперешкодне здійснення конституційних прав громадян на звернення з пропозиціями і заявами, оскарження дій місцевих органів влади, службових осіб, керівників підприємств, організацій, установ та виконання Закону України “Про звернення громадян”,Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення”.
 • Здійснює реєстрацію пропозицій, заяв і скарг, які надійшли до райдержадміністрації та забезпечує попередній їх розгляд.
 • Здійснює контроль за законністю розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян відділами і управліннями райдержадміністрації.
 • Забезпечує організацію особистого прийому громадян у райдержадміністрації, розгляду їх письмових і усних звернень.
 • Надає допомогу структурним підрозділам апарату та райдержадміністрації, виконавчим комітетам місцевих рад з організації і здійснення роботи щодо розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

Начальник відділу: Хлопецька Марія Ярославівна
тел.: +38(03259) 2-25-71

Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8

Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації та складання звітності;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними)ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань,своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних(нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
 • матеріально-технічне забезпечення, господарське і технічне обслуговування діяльності голови райдержадміністрації, його заступників та працівників апарату.

Начальник відділу : Кравчук Ірина Євгеніївна
тел.: +38(03259) 2-14-43
Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8

Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

 • Роз'яснення політичного курсу Президента України, пропаганда серед населення основних напрямків діяльності районної державної адміністрації:
 • Аналіз та прогнозування суспільно-політичних, соціально-економічних процесів у районі.
 • Інформування управління з питань внутрішньої політики та організаційного відділу Львівської обласної державної адміністрації, керівництва районної державної адміністрації про суспільно-політичну ситуацію у районі.
 • Налагодження взаємодії між органами державної влади, осередками політичних партій,громадськими організаціями та релігійними громадами, засобами масової інформації.
 • Організовує та здійснює взаємодію голови райдержадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями, релігійними конфесіями, засобами масової інформації у питаннях, що належать до компетенції сектору.
 • забезпечує вивчення громадсько-політичних настроїв населення та оцінку суспільно-політичної ситуації в районі.
 • Аналізує виборчі процеси.
 • Організовує систему одержання, аналізу та узагальнення інформації від структурних підрозділів райдержадміністрації.

Начальник: Вербенець Людмила Григорівна

тел: +38 (03259) 2-15-64; 2-17-00

Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8

Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

 • Ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, міста районного значення, які входять до складу відповідного району, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України, складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.
 • Ведення обліку усіх операцій, пов'язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за формою що встановлені Розпорядником реєстру.
 • Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

Головний спеціаліст: Кондор Роман Михайлович
тел.: +38(03259) 2-12-84

Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8

Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

 • Організовує виконання і забезпечує контроль за виконанням органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими органами, підприємствами,установами, організаціями різних форм власності законів України, указів, розпоряджень,доручень Президента України, постанов, розпоряджень, доручень Кабінету Міністрів України,розпоряджень, доручень голови Львівської обласної та Яворівської районної державної адміністрації та рішень дорадчих органів райдержадміністрації з правоохоронних питань.
 • Проводить збір, узагальнення та аналіз статистичної та іншої інформації з правоохоронних питань, готує відповідні пропозиції для голови райдержадміністрації.
 • Здійснює розробку проектів рішень ( актів) керівництва та дорадчих органів райдержадміністрації з правоохоронних питань, організовує їх виконання.
 • Вивчає, узагальнює і надає практичну та методичну допомогу органам місцевого самоврядування щодо організаційної роботи з правоохоронних питань.
 • Сприяє поліпшенню кадрового та матеріально-технічного забезпечення правоохоронної діяльності в районі.
 • Планує та організує здійснення заходів, пов'язаних із діяльністю на території району військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно із законодавством.
 • Сприяє військам Державної прикордонної служби України в охороні та підтриманні встановленого режиму на державному кордоні, ще проходить по території району.
 • Контролює додержання відповідними управліннями, відділами, службами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування законодавства щодо соціального захисту ветеранів війни і прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також щодо пільг і допомоги сім'ям військовослужбовці строкової служби.
 • Забезпечує і контролює виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами, підприємствами, установами, а також громадянами.
 • Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенні призову на строкову військову службу.
 • Вживає заходів до створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон.
 • Організує і контролює роботу, пов'язану з виділенням військовими частинам, установам Збройних Сил України службових приміщені житлової площі, земельних ділянок, наданням комунально-побутових та інших послуг, а також здійснює контроль за їх використанням.
 • Організує і координує розробку мобілізаційного плану на особливий період, довготермінових і річних програм мобілізаційне підготовки району, здійснює методологічне, методичне та нормативні забезпечення цієї роботи.
 • Координує і контролює проведення заходів щодо забезпечення потреб оборони держави, утому числі мобілізаційної підготовки в районі
 • Контролює виконання підприємствами району замовлень Збройних Сил України та іншихвійськових формувань, створених згідно із законодавством, на виробництво і поставкунеобхідної їм продукції, електро- і тепло енергії.
 • Організує підготовку та готує аналітичні характеристика економічного та військово-економічного потенціалів району.
 • Готує звіти про хід виконання заходів мобілізаційної підготовки району.

Головний спеціаліст: Шибіко Олександр Васильович

тел.: +38(03259) 2-12-84

Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8

Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.